Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

ghế sô pha tiếng Trung là gì?

ghế sô pha

沙发

shāfā
沙發

ghế sô pha

danh từ

*
这个 沙发 很 舒服。

Zhèige shāfā hěn shūfú.

這個 沙發 很 舒服。

Ghế sofa này rất thoải mái.

*
看 电视 的 时候 , 我们 喜欢 依偎 在 沙发 上。

Kàn diànshì de shíhou, wǒmen xǐhuan yīwēizài shāfā shàng.

看 電視 的 時候 , 我們 喜歡 依偎 在 沙發 上。

Chúng tôi thích âu yếm nhau trên ghế sofa trong khi xem tivi.

*
红色 沙发

hóngsè shāfā

紅色 沙發

ghế sofa màu đỏ