Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

hiểu tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
hiểu

kàn

hiểu

động từ

*
游客 看了 日落。

Yóukè kànle rìluò.

游客 看了 日落。

Các du khách đã nhìn thấy hoàng hôn.

*
游客 看 日落。

Yóukè kàn rìluò.

游客 看 日落。

Các du khách ngắm hoàng hôn.

*
我 星期天 去看 话剧。

Wǒ xīngqītiān qù kàn huàjù.

我 星期天 去看 話劇。

Tôi sẽ xem một vở kịch vào Chủ nhật.

Đọc thêm :  one thousand tiếng Trung là gì?