Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

hạng phổ thông tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
hạng phổ thông

经济舱

jīngjìcāng
經濟艙

hạng phổ thông

danh từ

*
经济舱的座位是最实惠的。

Jīngjìcāng de zuòwèi shì zuì shíhuì de.

經濟艙的座位是最實惠的。

Các ghế trong hạng phổ thông là giá cả phải chăng nhất.

*
经济舱座位

jīngjìcāng zuòwèi

經濟艙座位

ghế hạng phổ thông

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 说: shuō
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon