Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

đọc tiếng Trung là gì?

5/5 - (1 bình chọn)
đọc

đọc

động từ

*
母亲 读书 给 女儿 听。

Mǔqīn dú shū gěi nǚér tīng.

母親 讀書 給 女兒 聽。

Người mẹ đọc cho con gái nghe.

*
母亲 在 读书 给 女儿 听。

Mǔqīn zài dú shū gěi nǚér tīng.

母親 在 讀書 給 女兒 聽。

Người mẹ đang đọc cho con gái nghe.

*
母亲 给 女儿 读书 了。

Mǔqīn gěi nǚér dú shū le.

母親 給 女兒 讀書 了。

Người mẹ đọc cho con gái nghe.

Đọc thêm :  ao tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon