Friday, 24 May 2024
Mỗi ngày một từ mới

máy tính desktop tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
máy tính desktop

台式 电脑

táishì diànnǎo
台式 電腦

máy tính desktop

danh từ

*
我 有 两台 电脑 , 一个 笔记本 电脑 , 一个 台式 电脑。

Wǒ yǒu liǎng tái diànnǎo, yī gè bǐjìběn diànnǎo, yī gè táishì diànnǎo.

我 有 兩台 電腦 , 一個 筆記本 電腦 , 一個 台式 電腦。

Tôi có hai máy tính: một máy tính xách tay và một máy tính để bàn.

*
新 台式 电脑

xīn táishì diànnǎo

新 台式 電腦

máy tính để bàn mới

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 漂亮: piào·liang
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon