Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

đĩa ăn tiếng Trung là gì?

đĩa ăn

盘子

pánzi
盤子

đĩa ăn

danh từ

*
这个 盘子 很脏。

Zhègè pánzi hěn zāng.

這個 盤子 很髒。

Tấm này bẩn.

*
餐 叉 在 脏 盘子 上。

Cānchā zài zāngpánzi shàng.

餐 叉 在 髒 盤子 上。

Cái nĩa nằm trên đĩa bẩn.

*
用 纸质 餐盘 的 话 , 野餐 就 方便 多 了。

Yòng zhǐ zhì cān pán dehuà, yěcān jiù fāngbiàn duō le.

用 紙質 餐盤 的 話 , 野餐 就 方便 多 了。

Mọi người sẽ dễ dàng đi picnic hơn nếu dùng đĩa giấy.