Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

Internet tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Internet

互联网

hùliánwǎng
互聯網

Internet

danh từ

*
这些 天 我 在 网上 购买 书 和 音乐。

Zhèxiē tiān wǒ zài wǎng shàng gòumǎi shū hé yīnyuè.

這些 天 我 在 網上 購買 書 和 音樂。

Những ngày này, tôi mua sách và âm nhạc trên Internet.

*
互联网

hùliánwǎng

互聯網

Internet trên toàn thế giới

*
网址

wǎngzhǐ

網址

địa chỉ Internet

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - bàn học
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon