Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

chơi một loại nhạc cụ tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
chơi một loại nhạc cụ

演奏 乐器

yǎnzòu yuèqì
演奏 樂器

chơi một loại nhạc cụ

cụm từ

*
你 会 演奏 乐器 吗?

Nǐ huì yǎnzòu yuèqì ma?

你 會 演奏 樂器 嗎?

Bạn có thể chơi một dụng cụ âm nhạc không?

*
演奏 乐器

yǎnzòu yuèqì

演奏 樂器

chơi một loại nhạc cụ

Đọc thêm :  găng tay tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon