Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

dao bít tết tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
dao bít tết

牛排 刀

niúpáidāo
牛排 刀

dao bít tết

danh từ

*
我 母亲 用 牛排 刀 为 我 切 晚饭。

Wǒ mǔqīn yòng niúpáidāo wèi wǒ qiē wǎnfàn.

我 母親 用 牛排 刀 為 我 切 晚飯。

Mẹ tôi cắt bữa tối của tôi bằng một con dao bít tết.

*
牛排 刀 和 奶油 刀 都 应该 包括 在 餐具 里面。

Niúpáidāo hé nǎiyóudāo dōu yīnggāi bāokuòzài cānjù lǐmiàn.

牛排 刀 和 奶油 刀 都 應該 包括 在 餐具 裡面。

Cả dao bít tết và dao cắt bơ nên được bao gồm trong bất kỳ vị trí nào.

*
带 锯齿 的 牛排 刀

dài jùchǐ de niúpáidāo

帶 鋸齒 的 牛排 刀

dao bít tết răng cưa

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 表演: biáo yǎn
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon