Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Châu Úc tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Châu Úc

澳大利亚

Àodàlìyà
澳大利亞

Châu Úc

*
澳大利亚 是 地球 上 唯一 一个 岛屿 型 大洲。

àodàlìyà shì dìqiú shàng wéiyī yí gè dǎoyǔxíng dàzhōu.

澳大利亞 是 地球 上 唯一 一個 島嶼 型 大洲。

Úc là lục địa đảo duy nhất trên trái đất.

*
澳大利亚 岛屿 大洲

àodàlìyà dǎoyǔ dàzhōu

澳大利亞 島嶼 大洲

lục địa đảo Úc

*
澳大利亚 总理

àodàlìyà zǒnglǐ

澳大利亞 總理

Thủ tướng Úc

Đọc thêm :  bị kích thích tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon