Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

thẻ lên máy bay tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
thẻ lên máy bay

登机 牌

dēngjīpái
登機 牌

thẻ lên máy bay

danh từ

*
请 出示 您 的 登机 牌。

Qǐng chūshì nín de dēngjīpái.

請 出示 您 的 登機 牌。

Thẻ lên máy bay, xin vui lòng.

*
你 有 登机 牌 吗?

Nǐ yǒu dēngjīpái ma?

你 有 登機 牌 嗎?

Bạn có thẻ lên máy bay không?

*
航班 的 登机 牌

hángbān de dēngjīpái

航班 的 登機 牌

thẻ lên máy bay

Đọc thêm :  trán tiếng Trung là gì?