Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

chấm bi tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
chấm bi

圆点 花样

yuándiǎn huāyàng
圓點 花樣

chấm bi

*
小丑 服装 上 经常 覆盖 着 圆点 花样。

Xiǎochǒu fúzhuāng shàng jīngcháng fùgàizhe yuándiǎn huāyàng.

小醜 服裝 上 經常 覆蓋 著 圓點 花樣。

Trang phục của chú hề thường được bao phủ bởi họa tiết chấm bi.

*
圆点 样式

yuándiǎn yàngshì

圓點 樣式

họa tiết chấm bi

*
绿色 圆点

lǜsè yuándiǎn

綠色 圓點

chấm bi xanh

Đọc thêm :  tiền mặt tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon