Thursday, 22 Feb 2024
Ngữ Pháp Tiếng Trung

Các mẫu câu giới thiệu bản thân trong tiếng Trung hay nhất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT


Tôi xin giới thiệu một chút

Trước khi giới thiệu bản thân, bạn cần nói 1 câu như ” tôi xin giới thiệu trước ” cho lịch sự. Có các mẫu sau bạn có thể tham khảo

我先介绍一下 (Wǒ xiān jièshào yīxià) : Tôi xin giới thiệu trước một chút

我来介绍一下 (Wǒ lái jièshào yīxià) : Để tôi giới thiệu một chút

Cách giới thiệu tên lịch sự

我叫… (wǒ jiào…) : Tên tôi là …

Lưu ý khi trả lời tên của bạn bằng mầu này bạn phải nói cả họ và tên nhé

我姓…叫… (Wǒ xìng…jiào…) : Tôi họ… tên…

Trả lời mẫu này sẽ lịch sự hơn. Bạn sẽ nói họ của bạn trước rồi mới nói đến tên

Cách giới thiệu quốc tịch

Có nhiều cách để nói quốc tịch của bạn. Bạn hãy xem thử các ví dụ sau nhé :

我是越南人 (Wǒ shì yuènán rén) : Tôi là người Việt Nam

我从越南来的 (Wǒ cóng yuènán lái de) : Tôi đến từ Việt Nam

我的国籍是越南 (Wǒ de guójí shì yuènán) : Quốc tịch của tôi là Việt Nam

Cách giới thiệu tuổi

我今年 … 岁

Wǒ jīnnián … suì

Tôi năm nay … tuổi

Ví dụ : 我今年二十五岁 (Wǒ jīnnián èrshíwǔ suì) : Tôi năm nay 25 tuổi

Cách giới thiệu quê quán

我家乡在 …

wǒ jiāxiāng zài …

Quê tôi ở …

Ví dụ : 我家乡在海防 (Wǒ jiāxiāng zài hǎifáng) : Quê tôi ở Hải PhòngĐọc thêm :  Các phó từ chỉ thời gian thường dùng trong TIẾNG TRUNG
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon