Saturday, 2 Dec 2023
Mỗi ngày một từ mới

cá sấu tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
cá sấu

短 吻 鳄

duǎnwěn’è
短 吻 鱷

cá sấu

danh từ

*
短 吻 鳄 在 地球 上 已经 存在 了 数百 万年。

Èyú zài dìqiú shàng yǐjīng cúnzàile shù bǎi wàn nián.

鱷魚 在 地球 上 已經 存在 了 數百 萬年。

Cá sấu đã sống trên Trái đất hàng triệu năm.

*
鳄鱼 生活 在 淡水 水域。

Èyú shēnghuó zài dànshuǐ shuǐyù.

鱷魚 生活 在 淡水 水域。

Cá sấu sống ở môi trường nước ngọt.

*
短 吻 鳄 在 水里 慢慢 移动。

Duǎnwěn’è zài shuǐ lǐ mànmàn yídòng.

短 吻 鱷 在 水裏 慢慢 移動。

Những con cá sấu đang từ từ di chuyển trong nước.

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - xe tay ga
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon