Friday, 24 May 2024
Mỗi ngày một từ mới

cá heo tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
cá heo

海豚

hǎitún
海豚

cá heo

danh từ

*
海豚在大海里游。

Hǎitún zài dàhǎi lǐ yóu.

海豚在大海裏游。

Cá heo đang bơi trong đại dương.

*
跳跃的海豚

tiàoyuè de hǎitún

跳躍的海豚

cá heo nhảy

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - nhẫn
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon