Friday, 24 May 2024
Mỗi ngày một từ mới

bốn tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bốn

bốn

chữ số

*
四个 等级

sì ge děngjí

四個 等級

bốn độ

*
十一月 有 三十天 , 是 四个 小月 之一。

Shíyī yuè yǒu sānshí tiān, shì sì ge xiǎoyuè zhī yī.

十一月 有 三十天 , 是 四個 小月 之一。

Tháng mười một là một trong bốn tháng có ba mươi ngày.

*
这场 比赛 包括 四个 1/4 场。

Zhè chǎng bǐsài bāokuò sì ge sì fēn zhī yī chǎng.

這場 比賽 包括 四個 1/4 場。

Có 4 phần tư trong trò chơi.

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - tóc
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon