Saturday, 2 Dec 2023
Mỗi ngày một từ mới

biển báo dừng tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
biển báo dừng

停车 标志

tíngchē biāozhì
停車 標志

biển báo dừng

danh từ

*
红色 停止 标志

hóngsè tíngzhǐ biāozhì

紅色 停止 標志

biển báo dừng màu đỏ

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Các loài chim
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon