Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

biển báo dừng tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
biển báo dừng

停车 标志

tíngchē biāozhì
停車 標志

biển báo dừng

*
红色 停止 标志

hóngsè tíngzhǐ biāozhì

紅色 停止 標志

biển báo dừng màu đỏ

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Các loài chim
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon