Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

băng dính tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
băng dính

透明胶带

tòumíng jiāodài
透明膠帶

băng dính

danh từ

*
透明胶带最适合包礼物。

Tòumíng jiāodài zuì shìhé bāo lǐwù.

透明膠帶最適合包禮物。

Băng keo là hoàn hảo để gói quà.

*
一卷儿透明胶带

yì juǎnr tòumíng jiāodài

一卷兒透明膠帶

cuộn băng dính

Đọc thêm :  đàm phán tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon