Sunday, 24 Sep 2023
Mỗi ngày một từ mới

bàn tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bàn

桌子

zhuōzi
桌子

bàn

danh từ

*
我们 在 餐桌 上 做作业 , 玩 游戏。

Wǒmen zài cānzhuō shàng zuò zuòyè, wán yóuxì.

我們 在 餐桌 上 做作業 玩 游戲。

Chúng tôi làm bài tập về nhà và chơi trò chơi tại bàn bếp.

*
木质 桌子

mùzhì zhuōzi

木質 桌子

bàn gỗ

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Cầu lông
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon