Monday, 2 Oct 2023
Mỗi ngày một từ mới

bàn tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bàn

桌子

zhuōzi
桌子

bàn

danh từ

*
我们 在 餐桌 上 做作业 , 玩 游戏。

Wǒmen zài cānzhuō shàng zuò zuòyè, wán yóuxì.

我們 在 餐桌 上 做作業 玩 游戲。

Chúng tôi làm bài tập về nhà và chơi trò chơi tại bàn bếp.

*
餐桌 和 椅子

cānzhuō hé yǐzi

餐桌 和 椅子

bàn ghế bếp

*
坐在 桌子 旁

zuòzài zhuōzi páng

坐在 桌子 旁

ngồi vào bàn

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - biên nhận
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon