Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

ban công tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
ban công

阳台

yángtái
陽臺

ban công

*
这个 公寓 有 一个 小 阳台。

Zhège gōngyù yǒu yí gè xiǎo yángtái.

這個 公寓 有 一個 小 陽臺。

Căn hộ có một ban công nhỏ.

*
洗 的 衣服 从 阳台 上 掉下 去 了。

Xǐ de yīfu cóng yángtái shàng diàoxiàqù le

洗 的 衣服 從 陽臺 上 掉下 去 了。

Đồ giặt rơi ra ngoài ban công.

*
阳台 上 的 桌子 和 椅子

yángtái shàng de zhuōzi hé yǐzi

陽臺 上 的 桌子 和 椅子

bàn ghế ngoài ban công

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - cái nĩa
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon