Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

ao tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
ao

池塘

chítáng
池塘

ao

danh từ

*
有些 青蛙 终生 生活 在 它们 出生 的 池塘 里。

Yǒuxiē qīngwā zhōngshēng shēnghuózài tāmen chūshēng de chítáng lǐ.

有些 青蛙 終生 生活 在 它們 出生 的 池塘 裏。

Một số loài ếch sống cả đời bên cái ao mà chúng sinh ra.

*
两只 蝾 螈 在 池塘 的 水 底下。

Liǎng zhī róngyuán zài chítáng de shuǐ dǐxià.

兩只 蠑 螈 在 池塘 的 水 底下。

Hai con sa giông ở dưới nước trong một cái ao.

*
淡水 池塘

dànshuǐ chítáng

淡水 池塘

ao nước ngọt

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - Thứ ba
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon