Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

vòng tiếng Trung là gì?

vòng

戒指

jièzhǐ
戒指

vòng

danh từ

*
女人 正 把 一个 钻戒 带到 她 的 无名指 上。

Nǚrén zhèng bǎ yī ge zuànjiè dài dào tā de wúmíng zhǐ shàng.

女人 正 把 一個 鑽戒 帶到 她 的 無名指 上。

Người phụ nữ đang đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của mình.

*
我们 在 珠宝 店 买 的 结婚 戒指。

Wǒmen zài zhūbǎodiàn mǎi de jiéhūn jièzhi.

我們 在 珠寶 店 買 的 結婚 戒指。

Chúng tôi đã mua nhẫn cưới của chúng tôi ở cửa hàng trang sức.

*
钻戒

zuànjiè

鑽戒

nhẫn kim cương