Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

vận chuyển hàng hóa tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
vận chuyển hàng hóa

货运

huòyùn
貨運

vận chuyển hàng hóa

danh từ

*
工人们正在卸货。

Gōngrénmen zhèngzài xiè huò.

工人們正在卸貨。

Người công nhân đang dỡ hàng xuống.

*
卸货

xiè huò

卸貨

bốc dỡ hàng hóa

Đọc thêm :  bồn rửa tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon