Saturday, 2 Dec 2023
Từ Vựng Tiếng Trung

Từ vựng tiếng Trung về Thời Gian- ngày tháng năm bằng Tiếng Trung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

 

 • Thời Gian
 • 1. 时间 shí jiān : Thời gian
  2. 秒钟 miǎo zhōng : Giây
  3. 分钟 fēn zhōng : Phút
  4. 小时 xiǎo shí : Giờ
  5. 天 tiān : Ngày
  6. 星期 xīng qī : Tuần
  7. 月 yuè : Tháng
  8. 季节 jì jié : Mùa
  9. 年 nián : Năm
  10. 十年 shí nián : Thập kỉ
  11. 世纪 shì jì : Thế kỉ
  12. 千年 qiān nián : Ngàn năm
  13. 永恒 yǒng héng : Vĩnh hằng
  14. 早晨 zǎo chén : Sáng sớm
  15. 中午 zhōng wǔ : Buổi trưa
  16. 下午 xià wǔ : Buổi chiều
  17. 晚上 wǎn shang : Buổi tối
  18. 夜 yè : Đêm
  19. 午夜 wǔ yè : Nửa đêm

  •  Thứ, ngày, tháng, năm
   今天                        jīntiān                      hôm nay
   明天                        míngtiān                  ngày mai
   后天                        hòutiān                    ngày mốt
   大后天                    dàhòutiān                ngày kìa (3 ngày nữa)
   昨天                        zuótiān                    hôm qua
   前天                        qiántiān                   hôm kia, hôm trước
   大前天                    dàqiántiān               hôm kìa (3 hôm trước)
   几号                        jǐ hào                       ngày mấy

 

星期几                    xīngqī jǐ                  thứ mấy
星期一                 Xīngqī yī              thứ Hai

星期二                 Xīngqī èr              thứ Ba

星期三                 Xīngqī sān            thứ Tư

星期四                 Xīngqī sì               thứ Năm

星期五                 Xīngqī wǔ            thứ Sáu

星期六                 Xīngqī lìu             thứ Bảy

星期天                 Xīngqī tiān            Chủ Nhật

星期日                 Xīngqī rì               Chủ nhật

周末                    Zhōu mò               cuối tuần

这(个)星期      zhè (ge) xīngqī        tuần này

上星期                shàng xīngqī           tuần trước

下星期                xià xīngqī                tuần sau, tuần tới

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Bóng rổ

 

  • Tháng
   月份                       yuèfèn                     tháng
   几月                        jǐ yuè                       tháng mấy
   这(个)月            zhè (ge) yuè            tháng này
   上(个)月            shàng (ge) yuè        tháng trước
   下(个)月            xià (ge) yuè             tháng sau

一月          yī yuè                   tháng 1
二月          èr yuè                   tháng 2
三月          sān yuè                tháng 3
四月          sì yuè                   tháng 4
五月          wǔ yuè                 tháng 5
六月          liù yuè                  tháng 6
七月          qī yuè                   tháng 7
八月          bā yuè                  tháng 8
九月          jiǔ yuè                  tháng 9
十月          shí yuè                 tháng 10
十一月      shíyī yuè              tháng 11
十二月      shí’èr yuè             tháng 12

  • Năm
   哪年                        nǎ nián                    năm nào
   今年                        jīnnián                     năm nay
   明年                        míngnián                 năm tới
   后年                        hòunián                   năm sau nữa
   去年                        qùnián                     năm ngoái, năm trước
   前年                        qiánnián                  năm trước nữa
   一九九六年             yī jiǔ jiǔ liù nián        năm 1996
   二零零零年             èr líng líng líng nián       năm 2000
   二零一八 年            èr líng yī bā nián      năm 2018

 

  • Mùa
   季节                    jì jié                              Các mùa

冬季                   dōng jì                           Mùa đông

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Cơ cấu quản lý Nhà máy

夏季                   xià jì                               Mùa hè

春季                   chūn jì                            Mùa xuân

秋季                   qiū jì                              Mùa thu

Từ Vựng Tiếng Trung

Từ vựng Tiếng Trung về màu sắc

Từ vựng Tiếng Trung về Thực Phẩm

Từ vựng Tiếng Trung về Hoa quả

Từ vựng Tiếng Trung về Động vật

Từ vựng Tiếng Trung về Nghề nghiệp

MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI – 爱: ài

Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon