Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

trái tiếng Trung là gì?

trái

zuǒ

trái

danh từ

*
它 在 左边。

Tā zài zuǒbiān.

它 在 左邊。

Nó ở phía bên trái.

*
直走 , 然后 在 第二 个 十字 交叉路口 左转。

Zhí zǒu, ránhòu zài dì-èr gè shízì jiāochā lùkǒu zuǒ zhuǎn.

直走 , 然後 在 第二 個 十字 交叉路口 左轉。

Đi thẳng và sau đó rẽ trái tại giao lộ thứ hai.

*
左转 标志

zuǒzhuǎn biāozhì

左轉 標志

biển báo rẽ trái