Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

thị trấn tiếng Trung là gì?

thị trấn

城镇

chéngzhèn
城鎮

thị trấn

danh từ

*
我 想去 镇上 走走。

Wǒ xiǎng qù zhèn shàng zǒu zou.

我 想去 鎮上 走走。

Tôi muốn đi dạo trong thị trấn.

*
镇上 的 商业区

zhènshàng de shāngyèqū

鎮上 的 商業區

khu mua sắm của thị trấn