Friday, 31 Mar 2023
Mỗi ngày một từ mới

Thật khó. tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Thật khó.

它很难。

Tā hěn nán .
它很難。

Thật khó.

sự diễn đạt

*
cá sấu

bảntí

難題

vấn đề khó khăn

*
非常难

fēicháng nán

非常難

rất khó

Đọc thêm :  Cảnh sát tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon