Sunday, 24 Sep 2023
Mỗi ngày một từ mới

tea tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
tea

chá

tea
noun

*
女人正在喝茶。

Nǚrén zhèngzài hē chá.
女人正在喝茶。
The woman is drinking tea.

*
你要喝杯茶吗?

Nǐ yào hē bēi chá ma?
你要喝杯茶嗎?
Would you like a cup of tea?

*
一杯茶

yī bēi chá
一杯茶
cup of tea

Đọc thêm :  miền Nam tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon