Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

sọc pin tiếng Trung là gì?

sọc pin

细 条纹 的

xìtiáowén de
細 條紋 的

sọc pin

tính từ

*
他 每周 五 都穿 他 细 条纹 的 西服。

Tā měizhōu wǔ dōu chuān tā xìtiáowén de xīfú.

他 每周 五 都穿 他 細 條紋 的 西服。

Anh ấy mặc bộ đồ sọc ghim của mình vào thứ Sáu hàng tuần.

*
细 条纹 衣服

xìtiáowén yīfu

細 條紋 衣服

quần áo sọc ghim