Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

sách tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
sách

shū

sách

danh từ

*
男孩在公园里读书。

Nánhái zài gōngyuán lǐ dú shū.

男孩在公園裏讀書。

Cậu bé đang đọc sách trong công viên.

*
这个图书馆拥有数千种,超过一百万册的书。

Zhège túshūguǎn yōngyǒu shùqiān zhǒng, chāoguò yìbǎi wàn cè de shū.

這個圖書館擁有數千種,超過一百萬冊的書。

Thư viện có hơn một triệu cuốn sách về hàng nghìn chủ đề.

*
来上课之前请先阅读你们书的下一章。

Lái shàngkè zhīqián qǐng xiān yuèdú nǐmen shū de xià yì zhāng.

來上課之前請先閱讀你們書的下一章。

Thư viện có hơn một triệu cuốn sách về hàng nghìn chủ đề.

Đọc thêm :  pha trộn tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon