Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

pha trộn tiếng Trung là gì?

pha trộn

混合

hùnhé
混合

pha trộn

động từ

*
和 水 混合 , 加热 , 搅拌。

Hé shuǐ hùnhé, jiārè, jiǎobàn.

和 水 混合 , 加熱 , 攪拌。

Trộn với nước, đun nóng và khuấy đều.

*
你 需要 把 面 跟 水 混合。

Nǐ xūyào bǎ miàn gēn shuǐ hùnhé.

你 需要 把 面 跟 水 混合。

Bạn cần trộn bột với nước.

*
和 水 混合

hé shuǐ hùnhé

和 水 混合

trộn với nước