Friday, 24 May 2024
Mỗi ngày một từ mới

phát ban tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
phát ban

疹子

zhěnzi
疹子

phát ban

danh từ

*
他 起 疹子 了。

Tā qǐzhěnzi le.

他 起 疹子 了。

Anh ấy bị phát ban.

*
有毒 的 常春藤 使 她 的 胳膊 上 起了很 痒 的 疹子。

Yǒudú de chángchūnténg shǐ tā de gēbo shàng qǐle hěn yǎng de zhěnzi.

有毒 的 常春藤 使 她 的 胳膊 上 起了很 癢 的 疹子。

Chất độc của cây thường xuân khiến cô phát ban ngứa trên cánh tay.

*
痒 的 疹子

yǎng de zhěnzi

癢 的 疹子

phát ban ngứa

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 不能: bùnéng
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon