Monday, 2 Oct 2023
Mỗi ngày một từ mới

sự canh gác tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
sự canh gác

kàn

sự canh gác

động từ

*
一家 人 看了 电视。

Yìjiārén kànle diànshì.

一家 人 看了 電視。

Gia đình đã xem tivi.

*
游客 在 看 日落。

Yóukè zài kàn rìluò.

游客 在 看 日落。

Các du khách đang ngắm hoàng hôn.

*
一家 人 看 电视。

Yìjiārén kàn diànshì.

一家 人 看 電視。

Gia đình xem tivi.

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - thác nước
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon