Sunday, 24 Sep 2023
Mỗi ngày một từ mới

gặp tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
gặp

见面

jiànmiàn
見面

gặp

động từ

*
地产 经纪 正在 会见 客户。

Dìchǎnjīngjì zhèngzài huìjiàn kèhù.

地產 經濟 正在 會見 客戶。

Nhân viên bất động sản đang gặp khách hàng.

*
房地产 经纪 会见 了 客户。

fángdìchǎn jīngjì huìjiàn le kèhù.

房地產 經紀 見了 客戶。

Nhân viên bất động sản đã gặp khách hàng.

*
房地产 经纪 会见 客户。

fángdìchǎn jīngjì huìjiàn kèhù.

房地產 經紀 見 客戶。

Các đại lý bất động sản gặp một khách hàng.

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - Món Chính
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon