Monday, 2 Oct 2023
Mỗi ngày một từ mới

ngủ tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
ngủ

睡觉

shuìjiào
睡覺

ngủ

động từ

*
婴儿 在 毯子 上 睡觉。

Yīng’ér zài tǎnzi shàng shuìjiào.

嬰兒 在 毯子 上 睡覺。

Đứa bé đang ngủ trên chăn.

*
婴儿 睡 在 毯子 上。

Yīng’ér shuì zài tǎnzi shàng.

嬰兒 睡 在 毯子 上

Đứa bé ngủ trên chăn.

*
婴儿 在 毯子 上 睡 了 觉。

Yīng’ér zài tǎnzi shàng shuìle jiào.

嬰兒 在 毯子 上 睡 了 覺。

Đứa bé ngủ trên chăn.

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - nhạc rock
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon