Wednesday, 21 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

ngôn ngữ học tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
ngôn ngữ học

语言学

yǔyánxué
語言學

ngôn ngữ học

danh từ

*
语言学 专业

yǔyánxué zhuānyè

語言學 專業

chuyên ngành ngôn ngữ học

Đọc thêm :  màu đen tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon