Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

mười một tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
mười một

十一

shíyī
十一

mười một

chữ số

*
我 十一 岁 了。

Wǒ shíyī suì le.

我 十一 嵗 了

Tôi mười một tuổi.

*
十一

shíyī

十一

11

*
十一 号

shíyī hào

十一 號

số mười một

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - cái nĩa