Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

Điện thoại tiếng Trung là gì?

Điện thoại

电话

diànhuà
電話

Điện thoại

danh từ

*
蓝色 的 电话 在 桌子 上。

Lánsè de diànhuà zài zhuōzi shàng.

藍色 的 電話 在 桌子 上。

Điện thoại màu xanh dương ở trên bàn.

*
男人 正在 用 座机 打电话。

Nánrén zhèngzài yòng zuòjī dǎ diànhuà.

男人 正在 用 座機 打電話。

Người đó đang gọi điện thoại.

*
无线电话

wúxiàn diànhuà

無線電話

điện thoại không dây