Monday, 2 Oct 2023
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – sốt

5/5 - (1 bình chọn)
sốt

发烧

fāshāo
發燒

sốt

*
我 发烧 了。

Wǒ fāshāole.

我 發燒 了。

Tôi bị sốt.

*
他 发烧 到 102 度。

Tā fāshāodào yìbǎi líng èr dù.

他 發燒 到 102 度。

Anh ấy sốt 102 độ.

*
发烧

fāshāo

發燒

bị sốt

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 帮忙 : bāng máng
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon