Tuesday, 30 May 2023
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – lúa mạch

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
lúa mạch

大麦

dàmài
大麥

lúa mạch

danh từ

*
健康 的 食物 还有 啤酒 和 威士忌 都 需要 用 大麦。

Jiànkāng de shíwù háiyǒu píjiǔ hé wēishiji dōu xūyào yòng dàmài.

健康 的 食物 還有 啤酒 和 威士忌 都 需要 用 大麥。

Lúa mạch được sử dụng cho mọi thứ, từ thực phẩm tốt cho sức khỏe đến bia và rượu whisky.

*
大麦 仁

dàmàirén

大麥 仁

hạt lúa mạch

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - ghế ngồi kề cửa sổ
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon