Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – hướng dẫn

5/5 - (1 bình chọn)
hướng dẫn

导游

dǎoyóu
導游

hướng dẫn

*
导游 正在 引导 大家 旅行。

Dǎoyóu zhèngzài yǐndǎo dàjiā lǚxíng.

導游 正在 引導 大家 旅行。

Hướng dẫn viên đang thực hiện một chuyến tham quan.

*
导游 知道 很多 有趣 的 信息 , 可以 让 您 旅途 愉快。

Dǎoyóu zhīdào hěn duō yǒuqù de xìnxī, kěyǐ ràng nín lǚtú yúkuài.

導游 知道 很多 有趣 的 信息 , 可以 讓 您 旅途 愉快。

Hướng dẫn viên sẽ biết những thông tin thú vị giúp bạn tận hưởng chuyến đi.

*
雇 一个 导游

gù yí gè dǎoyóu

雇 一個 導游

thuê một hướng dẫn viên du lịch

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 来: lái
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon