Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

Dự phòng tiếng Trung là gì?

Dự phòng

预定

yùdìng
預定

Dự phòng

danh từ

*
你 有 预订 吗?

Nǐ yǒu yùdìng ma?

你 有 預訂 嗎?

Bạn có đặt phòng không?

*
晚上 八点 的 预订

wǎnshàng bā diǎn de yùdìng

晚上 八點 的 預訂

đặt trước 8 giờ tối

*
预订 三个

yùdìng sāngè

預訂 三個

đặt trước cho ba