Friday, 31 Mar 2023
Mỗi ngày một từ mới

dơ bẩn tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
dơ bẩn

zāng

dơ bẩn

tính từ

*
餐叉在脏盘子上。

Cānchā zài zāngpánzi shàng.

餐叉在髒盤子上。

Nĩa nằm trên đĩa bẩn.

*
这个城市的街道很脏。

Zhège chéngshì de jiēdào hěn zāng.

這個城市的街道很髒。

Đường phố thành phố rất bẩn.

*
脏衣服

zāng yīfu

髒衣服

quần áo bẩn

Đọc thêm :  thương lượng tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon