Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

điện thoại di động tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
điện thoại di động

手机

shǒujī
手機

điện thoại di động

*
你 可以 用 手机 从 几乎 任何 地方 打电话。

Nǐ kěyǐ yòng shǒujī cóng jīhū rènhé dìfāng dǎ diànhuà.

你 可以 用 手機 從 幾乎 任何 地方 打電話。

Với điện thoại di động, bạn có thể thực hiện cuộc gọi từ hầu hết mọi nơi.

*
一个 天线 内置 的 手机

yī gè tiānxiàn nèizhì de shǒujī

一個 天線 內置 的 手機

điện thoại di động có ăng-ten bên trong

*
手机 账单

shǒujī zhàngdān

手機 賬單

hóa đơn điện thoại di động

Đọc thêm :  Tặng kem tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon