Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

đến tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
đến

到达

dàodá
到達

đến

động từ

*
父亲到达公园。

Fùqin dàodá gōngyuán.

父親到達公園。

Người cha đến công viên.

*
父亲到了公园。

Fùqin dàole gōngyuán.

父親到了公園。

Người cha đã đến công viên.

*
父亲就要到达公园。

Fùqin jiùyào dàodá gōngyuán.

父親就要到達公園。

Người cha đang đến công viên.

Đọc thêm :  dao bít tết tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon