Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

cử chỉ tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
cử chỉ

做手势

zuòshǒushì
做手勢

cử chỉ

động từ

*
那个男人正在做手势。

nàgè nánrén zhèngzài zuò shǒushì.

那個男人正在做手勢。

Người đàn ông đang làm một cử chỉ.

*
做手势

zuò shǒushì

做手勢

làm một cử chỉ

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - cá
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon