Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

chuột tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
chuột

老鼠

lǎoshǔ
老鼠

chuột

danh từ

*
老鼠在吃草。

Lǎoshǔ zài chī cǎo.

老鼠在吃草。

Con chuột đang ăn cỏ.

*
有只老鼠在屋里,这是个大问题。

Yǒu zhī lǎoshǔ zài wū lǐ, zhè shì ge dà wèntí.

有只老鼠在屋裏,這是個大問題。

Có một con chuột trong nhà, và đó là một vấn đề lớn.

*
棕色的老鼠

zōngsè de lǎoshǔ

棕色的老鼠

chuột nâu

Đọc thêm :  máy tính desktop tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon