Wednesday, 19 Jun 2024
Ngữ Pháp Tiếng Trung

Cách sử dụng 把 (bǎ) trong TIẾNG TRUNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

[ad_1]

Cách sử dụng 把 (bǎ) trong TIẾNG TRUNG

[ad_2]

Đọc thêm :  HÌNH DUNG TỪ - TÍNH TỪ TRONG TIẾNG TRUNG 形容词
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon