Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

nhà văn tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
nhà văn

作家

zuòjiā
作家

nhà văn

danh từ

*
作家正在纸上勾勒故事梗概。

Zuòjiā zhèngzài zhǐ shàng gōulè gùshi gěnggài.

作家正在紙上勾勒故事梗概。

Nhà văn đang phác thảo một câu chuyện trên giấy.

*
Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai.

Tā shì wǒ zuì xǐài de zuòjiā, yīnwéi tā de shū hěn gǎnrén.

Bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn trong cuộc sống của mình.

Cô ấy là nhà văn yêu thích của tôi, bởi vì những cuốn sách của cô ấy rất cảm động.

*
我是一名牙科医生,但是我真的想当一名作家。

Wǒ shì yì míng yákē yīshēng, dànshì wǒ zhēn de xiǎng dāng yì míng zuòjiā.

我是一名牙科醫生,但是我真的一名當一名作家。

Tôi làm việc như một nha sĩ, nhưng tôi thực sự muốn trở thành một nhà văn.

Đọc thêm :  sư tử tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon